Laser Cut Steel

KONSTRUKCE PRO SUCHOU STAVBU

Profily stěnové CW, UW

Profil CW O,6 EN14195 - stěnový

Profily s délkou nad 4,0m a v tl.125mm a 150mm na objednávku bez příplatku.

Profil UW 0,6 EN14195 – stěnový vodící

Profily s délkou nad 4,0m a v tl.125mm a 150mm na objednávku bez příplatku.

Profily stropní CD, UD

Profil CD 0,6 EN14195 – stropní nosný

Profily s délkou nad 4,0m na objednávku bez příplatku.

Profil UD 0,6 EN14195 – stropní obvodový

Profily s délkou nad 3,0m na objednávku bez příplatku.

Zesílené profily UA

Profil UA 2,0 EN14195

Profily s délkou nad 4,0m a v tl.125mm a 150mm na objednávku bez příplatku.

© 2020 NEOPROFIL CZECH s.r.o. Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o,